Tag Archives | energetice

Jak můžeme upotřebovat pružiny?

Jsmé skoro jístý, že nikdo z Vás nikdy nevšimnou si, že každého dna použivá per. Nevíte kde a proč jsou uživané pružiny. Je to velká ztráta, protože je to velice poutavé téma, nejenom pro všeuměly, ale pro každého člověka, kterého zajímá svět a jeho pracovaní.

Typy per

Pružiny jsou malýmí dílmí, které můžeme najít v každým druhu strojů. Málem nikdo neví jak podstatnou hrájí rolu. Pružiny shromažďují silu a též tlumí rázy a chvění.