Jak vypada postup produkce pružin?

Dnes technologie je skutečně novodobá, a týka se to skoro všech věcí, které výrabí člověk. Samozřejmě nevždycký tak to výpadalo. Kdysi výrobní postup některých věci byl rozvleklý a spletitý. Dnes máme speciální stroje, které dělají mnoho věcí za nás. Všechno je snadnější než dřiv.

Výrobní postup pružin

Źródło: sxc.hu

Výborným příkládem bude výrobní postup per. Určitě většina z nás slučuje pera jenom z pružinama tlačnymí. Je to nejfrekventovanějí použivaný žánr pružin. Ale měli byste vědět, že existuje hodně žánrů per, a každa z ních ma jíný úkol. Pružina je též neobvyklé významná pro fungovaní calého stroju. Výběr výborné pružiny je hodně důležitý. Pokud dobře vyběrete pero Váš stroj bude rozvleklé a znamenitě pracovat.

Prostor, ve kterým se produkuje pružiny jmenuje se pružinarnou. Co je pozoruhodné produkuje se tamhle jen pružiny, je to velice specialistícká tovarna. Chvílemi můžete nalezt ještě pružinarny, ve kterých pera výrabí se ručně. Určitě takové pera jsou nejvyšší kvality, ale musíte pamatovat, že musíte zaplatit za ní víc prachů. Avšak většina pružinarn má velmi pokročilé mašiny, které vyrábějí pera. Některé z ních disponuje rovněž připravkama vlastní konstrukce, diky tomu mohou dělat pružiny nejvyšší kvality.

Výrobní postup per není jednoduchý. Na záčatku nejpodstatnější je navíjení a tvarovaní pružin z materialů. Pozdějí pera měli by být tepelně úpravené, jde tady o tepelnou stabilizace. Nejfrekventovanějí tento proces je mechanický. Ještě pozdějí ma místo proces, který nazýva se povrchovou úpravou mechanickou.

Pružiny

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Tento postup můžeme rozdělovat na tří fáze. První to kuličkovaní, druhý to broušení a konečný to odmašťovaní. Běžně etapy té jsou dělané strojmí vlastní konstrukce. Na závěr proběha postup povrchové úpravy antikorozní a též značení. Je tady aplikováno lakování a voskování. Občas též černění a cínování. Všechno zaleží na tím jaký chceme mít výsledek.

Občas pružinarny dělali také další prováděné operace. Máme tady na myslí na přiklád odmagnetování per, odjehlování per a rovněž leštění pružin. Některé pružinarny dělali také životnostní zkoušky, které mají zaručit nejvyššíjakost výrobku.

Jak vidíte produkce per není lehké. Je to protáhlý a složitý postup, ve kterým se použivá spousta mašin. Dnes celá vyroba díky mašinům je snadnější než dřív. Skoro nikdo z nás neví jak spletitá je malá pružina.

Přečtěte si více zde: .