Tag Archives | transportních

Atributem zkrutné pružiny je fakt, že mají většinou alespoň jeden a půl činného závitu.

Pera můžeme rozdělit na pár žánrů. Každý druh má trochu jinou formu. Též jejích role jsou různé. Nejvíc známy druh pružin to jistě pera tláčné, které jsou využívané v různorodných oborech průmyslu. Trochu meně známym žánrem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí najdeme v dveřech nebo oknech. Třetím spousta významným žánrem per jsou zkrutné pružiny.

Tlačné pružiny můžeme najít ve většině mašinech a předmětech, které použivame každý den

Skoro nikdo neví, že existuje pár žánrů pružin. Většina z nás slučuje pružiny jenom s pružinami tlačnými, které jsou nejpopularnějším týpem pružin. Je to první a často rovněž i koneční mysl lidí, kdy musejí něco řict o perách. Táto věc je víc komplikovaní než myslíte.