Tag Archives | transportních

Tlačné pružiny můžeme najít ve většině mašinech a předmětech, které použivame každý den

Malokdo ví, že existuje několik druhů pružin. Skoro všichní z nás spojuje pera jen s pery tlačnými, které jsou nejvíc znamým žánrem per. Je to základní a často rovněž i poslední mysl lidí, kdy mají něco řict o pružinach. Tento předmět je víc komplikovaní než myslíte.

Atributem zkrutné pružiny je fakt, že mají většinou alespoň jeden a půl činného závitu.

Pružiny můžeme rozčlenit na několik druhů. Každý žánr má trochu jiný tvar. Také jejích úkole jsou rozmanité. Nejvíc známy žánr per to jistě pera tláčné, které jsou používané v rozmanitých odvětvích průmyslu. Trochu meně známym žánrem per jsou pružiny tážné, které nejčastějí můžeme nalézt v dveřech nebo oknech. Třetím hodně důležitým žánrem pružin jsou zkrutné pružiny.