Úspěšné hospodářství bez hnojiv? Dnes to není možné!

Současná technika významně změnila způsob pěstování rostlin. Zemědělství se stalo mnohem výkonnější a výnosnější. Chytří majitele statků začali investovat do nejnovějších prostředků a nářadí za účelem zvýšení úrody ovoce a zeleniny či obilovin. Větší sklízeň je garanci větších výnosů, a větší výnosy umožňují ‘úspěšnou modernizaci hospodářství.

Dobrá hnojiva – základ pěstování rostlin

Hnojiva patří k nejdůležitějším elementům každeho hospodářství.
Většina majitelů statků si vůbec nedokáže představit výkonní pěstování ovoce, zeleniny či obilí bez jakostních hnojiv. Pod tímto pojmem rozumíme látky nebo směsi látek používané pro zlepšení růstu rostlin. Hnojiva obohacují půdu o potřebné látky (hlavně dusík, mají pozitivní vliv na její strukturu a zabraňují půdní erozi|Díky obsahovi tzv. makroživin (mezi které patří dusík, fosfor a draslík) hnojiva mají pozitivní vliv na úrodnost a strukturu půdy a zajišťují rychlejší růst rostlin.
Druhy hnojiv a způsoby jejích použití
pokoje

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com
Existují dva základní druhy hnojiv: organické a neorganické.Ve skupině přírodních hnojiv najdeme tzv. zelené hnojení, čili pěstování konkretních druhů rostlin, které vážou vázat určité látky ve svých kořenech a listech. Pak stačí zakopat tyto rostliny do půdy, aby prospěšné látky mohly začít hnojiva mají hodně plusů, zvýšují kvalitu půdy, jsou ekologické a levnější než ta neorganická. Navíc díky používání kompostu se jednoduše zbavíme odpadků z kuchyně.
Neorganická hnojiva můžeme rozdělit do několika dalších skupin: máme hnojiva jedno a vícesložková, hnojiva kapalná, pevná a plynná.
Pokud jde o metodu nanášení, hnojiva se aplikují buď na půdu, nebo přímo na nadzemní části rostlin.
nádrže na hnojivo

Autor: Jennifer Morrow
Źródło: http://www.flickr.com
Jak skladovat průmyslová hnojiva? V správně zvolených nádržích!
Benzinova pumpa

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Pro bezproblémové skladování neorganických hnojiv je třeba investovat do atestovaných nádrží – naše webové stránky. Kontejnery tohoto typu se dnes vyrábí především z odolného polyethylenu. Moderní způsob výroby zaručuje vysokou odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám. Většina nádrži má speciální dvojitou konstrukci, která zabraňuje únikům průmyslových směsi – objevovat více zde. Nádrže na hnojivo se snadně přepravují – můžeme k tomu použít například vysokozdvižný vozík.

Firmy, kteřé se zabývají výrobou kontejnerů na hnojivo, rozšiřují svoji nabídku a začinají prodávat také nádrže na jiné chemické látky, mimo jiné na AdBlue.

AdBlueto název vysoce čístého roztoku syntetické močoviny, který se používá dnes v Automobilovém průmyslu za účelem úpravy výfukových plynů motorů Diesla na úroveň stanovených limitů. Nádrže na AdBlue mají moderní konstrukci, snadno se transportují a navíc jsou vybavený specialním výdejním systémem