Zkrutné pružiny se vyrábějí mnoho

Zkrutné pero je šroubovitou válcovou pružinou, které má alespoň jeden a půl činného závitu. Je schopná uchopovat vnější síly působící v jejích rovinách svislých k symetráli vinutí působící krouticí moment ve smyslu svinování nebo roztáčení. Tyč je při konání zkrutného pera namáhán na ohyb.

Zkrutné pružiny

Autor: tony_duell
Źródło: http://www.flickr.com

Zkrutné pružiny vinuté se nejčastěji uživa jako nápor aretační západky uzavírajicí regresivní chod. Zkrutných pružin uživáme na přiklád v ručních brzdách vozů. Zkrutné pružiny uživají se rozsáhle k popouštění rotační energie nebo k uchovávaní nátlaku na krátký interval.

V peře musí být zabezpečený dostatečný prostor, aby pružina výborně fungovala. Zkrutné pera měly by být užité ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina pružin zkrutných má přímé zakončení, ale není to zásada. Pružinarny vyrábějí pera dle nároku klienta podle dodaných rozměrů, nákresů nebo ukázky. Zkrutné pružiny jsou použivane v mnoha odvětvích.

Zkrutné pružiny (Vanel prodává pružiny zkrutné) čili také torzní pera akumulují mechanickou silu v moment síly, který je zpříma úměrný zkrutu. Zkrutné pera se produkuje zvláště z kovových či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pružiny pro hladší užití se vyrábějí z suroviny jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se vyrábějí ve dvou podstatných uskutečnnění a to buď s přiléhajícími závity anebo s vůlí mezi závity. Pro staticky pera se preferenčně upotřebují pera se závity přiléhavými. U těchto pružin jenže vznika při pracovní chodě k vzájemnému tření mezi závity, což může vyvolat snížení životnosti pera. Mimo to přiléhající závity obvykle brání bezvadnému okuličkování pera. Proto jsou pro cyklické zatížení upotřebováne pružiny vinuté s vůlí mezi závity.

Tento žánr per je upotřebovaný v různých předmětech. Jsou to třeba všeho týpů transportní prostředky, mašiny a stroje. Pružiny zkrutné najdeme také na přiklád u garážových vrat, kde plni podstatnou funkce. Zajímavé je to, že uživa se jejích také v kuchyní, myslíme tady o perach, kterými můžeme uzavřet speciální týp sklenic.

Využití zkrutných per, stejně jako využití per vůbec, je časté a můžeme garantovat, že skoro každá věc, kterou použivaté má něco společného s pružinámi.